Vägglöss

"Don't Let the Bed Bug Bite"

Lite historia

Under 1930-talet hade mer än hälften av Sveriges lägenheter problem med vägglöss. Visste Ni att Anticimex som grundades 1934 och är ett stort företag inom bland annat Skadedjurskontroll betyder just Anti Vägglus? (Grekiskans Anti = Mot och och Latinets Cimex = Vägglus)

Även om det idag inte är lika stor spridning av Vägglöss som på 1930-talet, så kan man se att Vägglössangreppen har ökat kraftigt i Sverige under de senaste 15 åren. En faktor är ett ökat resande.

Vad är en vägglus?

Vägglusen är en insekt som hör till skinnbaggarna. Som vuxen är vägglusen stor som en äppelkärna, 4-5 mm, med bred oval tillplattad kropp. Den är tunn som ett kreditkort. En tom vägglus är genomskinlig och rödbrun när den sugit blod. Vägglusen är alltså en blodsugande insekt som tilltalas av koldioxid – människans utandningsluft samt kroppsvärme. På natten kryper de fram för att få näring genom att sticka sovande människor. På dagen kryper de undan, in i springor, sängbottnar, golvlister, tavlor, lösa tapeter, nattduksbord, böcker med mera – gömställena är många.

Vägglusen är en stark överlevare och kan gå 30 meter i jakten på föda, men kan inte flyga eller hoppa, däremot klättra och är bra på att finna gömställen. En vägglus som inte får näring kan gå i dvala i upp till ett år. Vägglusens alla stadier dör i temperaturer över 50 grader, den tål inte extrem kyla men man säger att det krävs -18 grader för att med säkerhet veta att vägglusen inte överlever.

Att vägglusen är en stark överleverare är dess förmåga att snabbt föröka sig så länge de har tillgång till näring. Så det blir snabbt en spridning om man inte hanterar situationen relativt snabbt. Och då är det inte bara spridning i den bostad man finner vägglusen i utan den kan ha liftat i kläder, böcker med mera och i flerbostadshus kan den till och med ta sig från en lägenhet till en annan på egen hand.

Vägglöss är inte farliga och de kan inte sprida sjukdomar. Men de skapar ett fysiskt och psykiskt elände för personer som drabbas. Och har man drabbats eller är misstänksam så krävs alltid professionell hjälp.

Så hur vet man om man drabbats av vägglusangrepp?

Inte alla gånger det sker, men man kan lyckas se en vägglus. Om det är så att man visuellt får syn på vägglöss, så är det ofta tecken på att det är ett stort vägglössangrepp. Larry Hansen (Expert på specialsök med hund) sa till mig i samband med ett certifieringstillfälle av sökhundar att om man får syn på en vägglus så är den på jakt efter ett gömställe för det är fullt på alla gömställen. Alltså ett tecken på stor invasion.  

Sedan kan man få ett kliande bett eller klåda, liknande myggbett, men det är långt ifrån alla som får en reaktion. Jag själv fick vid första tillfället jag blev stucken av vägglöss en reaktion först 2 veckor efter bettet. Andra gången jag blev stucken fick jag reaktion direkt. Det kliar och jag fick små utslag.

Tredje sättet att upptäcka eller misstänka ett vägglusangrepp är avföringen i form av små svarta prickar i möbler där vi som människor tillbringar mycket tid. Men avföringen kan likna andra insekters och därav kan man inte med säkerhet fastställa att det handlar om vägglusangrepp.

Varför används Vägglushundar?

Vägglössen är som tidigare nämnts bra på att gömma sig och det är många gånger man inte kan se eller fastställa ett vägglusangrepp med blotta ögat. Det är då vägglushundar är en effektiv metod att ta till, både när det gäller att spara tid och pengar. Vägglössen utsöndrar en specifik doft som hunden ska markera på och vägglushunden ska kunna skilja på levande från döda löss och dess avföring.

En genomsökning av en fastighet tar för en skadedjurstekniker flera timmar medan en vägglushund kan vara klar på en timme. En vältränad vägglushund kan hitta gömställen till några enstaka vägglöss som en erfarenhet skadedjurstekniker skulle missa.

Luktsinnet hos hundar är som känt fantastiskt och enligt Bed Bug Foundation har en tränad vägglushund 97% träffsäkerhet. Genom att hunden markerar var vägglössen finns begränsar man området som är i behov av sanering.

Till Dig som vill ha information om vad man ska göra om man drabbas av vägglöss. Läs vidare hos Anticimex