ANLITA VÄGGLUSHUNDAR - EN EFFEKTIV METOD SOM SPAR TID & PENGAR

Vägglössen är mycket bra på att gömma sig och det är många gånger man inte kan se eller fastställa ett vägglusangrepp med blotta ögat.

Vägglushundar är en effektiv metod att ta till genom deras fantastiska luktsinne. Läs mer här

Mio, Hero och jag står gärna till tjänst och vi vänder oss både till Dig som privatperson och företag. 

Kontakta oss: nose4detection@creaxdogs.se / 073-059 11 82


"Don't Let the Bed Bug Bite"

Till Dig som vill läsa den långa versionen. Klicka här ;)


Lite historia...

Under 1930-talet hade mer än hälften av Sveriges lägenheter problem med vägglöss.

Visste Du att Anticimex som grundades 1934 och är ett stort företag inom bland annat Skadedjurskontroll betyder just Anti Vägglus? (Grekiskans Anti = Mot och och Latinets Cimex = Vägglus)

Även om det idag inte är lika stor spridning av Vägglöss som på 1930-talet, så kan man se att Vägglössangreppen har ökat kraftigt i Sverige under de senaste 15 åren. En faktor är ett ökat resande.

Vad är en vägglus?

Vägglusen är en insekt som hör till skinnbaggarna. Som vuxen är vägglusen stor som en äppelkärna, 4-5 mm, med bred oval tillplattad kropp. Den är tunn som ett kreditkort. En tom vägglus är genomskinlig och rödbrun när den sugit blod. Vägglusen är alltså en blodsugande insekt som tilltalas av koldioxid – människans utandningsluft samt kroppsvärme.

På natten kryper de fram för att få näring genom att sticka sovande människor. På dagen kryper de undan, in i springor, sängbottnar, golvlister, tavlor, lösa tapeter, nattduksbord, böcker med mera – gömställena är många. Bilden till höger illustrerar Vägglusens livscykel från ägg till fullvuxen.